Alliade Meriant

Het voortzetten van het leven van de bewoner zoals ze dat deden voordat ze dement werden is belangrijk binnen de visie op PG zorg. De leefomgeving zoveel mogelijk aan laten sluiten op wat men herkent van vroeger en gewend is van huis uit, geeft bewoners vertrouwen en een gevoel van veiligheid.
Mensen verschillen in hun vrijetijdsbesteding, sociale leven en voorkeuren. Daarom is het nodig dat er verschillende plekken worden gecreëerd in een leefomgeving waar bewoners kunnen ontspannen, actief kunnen zijn en hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Hier ontmoeten ze andere liefhebbers en gelijkgestemden en genieten van bijvoorbeeld muziek&theater, arts&crafts en tuinieren. Ook buiten wordt de herkenbaarheid van het oude leven doorgetrokken. Je kunt naar buiten om even te wandelen. Bewoners hebben de vrijheid om naar eigen wens gebruik te maken van de buitenomgeving. Dit wordt mogelijk gemaakt door de opzet van het gebouwencomplex. Het gebouw omsluit meerdere gebouwen en buitenruimtes en er is één ‘open’ uitgang via de receptie.
 
De maatschappij komt ook binnen. Naast bezoek van familie en vrienden wordt er zo veel mogelijk geprobeerd een normale ‘wijk’ te zijn. Verschillende binnenruimtes zoals het restaurant, het theater, de kapper, het wellness-centrum en de werkplaats kunnen door mensen uit de omgeving van het complex gebruikt worden. Maar ook de buitenruimte, zoals een moestuin, een dierenpark en een beeldentuin is een openbaar gebied.
Wonen met gelijkgestemden
De woning is voor bewoners herkenbaar en overzichtelijk. Binnen ieder afzonderlijke woning wordt er ook alles aan gedaan om het normale leven zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat je als bewoner niet meteen vanuit de meest intieme ruimte, de persoonlijke slaapkamer, in het openbare, de woonkamer, staat. Verder wordt het vertrouwde leefritme van ’s ochtends ontbijten, ’s middags boodschappen doen en ’s avonds koken zoveel mogelijk in stand gehouden. Er wordt samen met de bewoners gekeken wat ze die dag zullen eten. De bewoners gaan mee boodschappen doen in de ‘supermarkt’ en helpen mee met koken. Koken en wassen gebeurt daarom ook op de groep, in het normale huishouden.
Ook in een gedeelte waar er een extra verdieping is kunnen de bewoners vrij rondlopen. Doordat de verschillende onderdelen van het complex duidelijk van elkaar verschillen in ontwerp (denk aan materiaal gebruik, planten) is het voor de bewoners gemakkelijk om zich te oriënteren.
Sanitair
De sanitaire ruimtes zijn belangrijk voor het welbevinden van de bewoners. Enerzijds omdat hygiëne natuurlijk belangrijk is in de verzorging, maar ook omdat een goede badkamer bijdraagt aan een herkenbaar dagritme en woonervaring. De badkamer moet aansluiten op de leefgewoonten van de bewoners zoals ze die van vroeger kennen, maar moet ook een efficiënte verzorging waarborgen. De ruimte die een sanitaire ruimte inneemt is in verhouding groot (5m2). In het ontwerp zoeken we naar de ideale compacte badkamer die als zodanig wordt herkend door de bewoner en voldoet aan de eisen van de zorg.­­
 
Toelichting visie op huisvesting Meriant locatie Marijkehiem, Heerenveen:
Het programma omvat ongeveer 100 plaatsen wonen, verdeeld over kleinschalige woongroepen van ongeveer 16 woningen op de begane grond (9 stuks) en verdieping (7 stuks). In het centrum van het plan worden de algemene voorzieningen opgenomen. De verbinding met de wijk aan de noordzijde wordt gerealiseerd door een entreeplein, hoofdentree en winkel. Deze winkel heeft tevens ook een wijkfunctie. De verbinding met de bestaande aanleunwoningen aan de zuidzijde wordt gerealiseerd door middel van een gezamenlijk groen voorterrein, deels natuurlijk afgeschermd voor bewoners en deels openbaar. De verbinding komt tot stand door gezamenlijke activiteiten in de moestuin. Door ook het restaurant aan dit groene eetbare plein te positioneren heeft het een fraai terras op het zuiden, aan het groene hof en kan er gekookt worden met producten uit de tuin. Daarbij functioneert de moestuin als verbinding voor de bewoners van de bestaande aanleunwoningen.

De groepswoningen liggen voornamelijk aan de oost- en westzijde van het gebied, en de voorzieningen in het centrum. Mogelijk kan hier het oudste deel van het gebouw, de oorsprong, nog gebruikt worden. Het langwerpige hoofdvolume wordt daarmee mogelijk een herkenbaar ‘decor’ en bevat belangrijke de ondersteunende functies op de verdieping.
Er loopt een wandelroute door het plangebied langs die voorzieningen die ook door bewoners van de omliggende wijk gebruikt kan worden. De bewoners van Marijkehiem krijgen een vrij toegankelijk semi-openbaar gebied via eigen hofjes, tuinen en pleintjes waarbij het terrein op natuurlijke wijze rondom de woningen en voorzieningen wordt afgesloten. Een veilige buitenruimte voor bewoners.
 
Toelichting visie op huisvesting Meriant locatie Anna Schotanus, Heerenveen:
Het programma omvat ongeveer 90 plaatsen wonen, verdeeld over kleinschalige woongroepen van ongeveer 14 woningen op de begane grond (9 stuks) en verdieping (5 stuks). Aan de noordzijde van het plan wordt het grootste gedeelte van de algemene voorzieningen opgenomen. Verdeeld over het plan is er nog plaats voor diverse (extra) voorzieningen. Al dan niet door het toelaten van externe business cases die tevens de verbinding met de omgeving vormen. Wij noemen deze ‘social hub’s’ of ‘knooppunten van het sociaal netwerk’.

De locatie wordt geheel opgenomen in het omliggende park waardoor de bebouwing aan de zuidzijde (zowel de bestaande bebouwing als ook de nieuwe woningen) vrij komen te staan in het park. Naar het noorden en de wijk toe wordt een verdichting gemaakt zodat er een natuurlijke begrenzing met de omliggende woningen, maar toch een verbinding met de wijk ontstaat. Het parkachtige wonen geeft alle vrijheid aan de bewoners om veilig in het gebied rond te lopen en de voorzieningen, verdeeld over de locatie, te bezoeken. Door het introduceren van landschappelijke elementen aan de buiten randen van de woonbebouwing wordt een veilige en natuurlijke barrière voor de bewoners gecreëerd en wordt zo de vrije ruimte om de bebouwing op een natuurlijke wijze afgesloten. Deze elementen bestaan uit een landschappelijke heuvel (zuid), een loopbrug over ondiep water (oost), bebouwingsgrenzen en een landschappelijk plein (noord) en de entree en ontvangstsluis aan de westzijde van het plan. Alle randen zijn daardoor op een eenvoudige manier te controleren en worden de open zichtlijnen naar het omliggende landschap gewaarborgd: Het park loopt niet alleen visueel door op de locatie maar kan zo tevens geopend worden voor wandelaars uit de omgeving.
 
Naast de visuele verbinding met het landschap zijn er op diverse plaatsen ook fysieke verbindingen met de omgeving, de wijk, de activiteiten e.d. gemaakt; de ‘social hub’s’. Deze kunnen worden gebruikt door zowel de bewoners als ook mensen van buiten. Aan de zuidzijde is dat tevens de mogelijkheid om de verbinding met de bestaande bebouwing te realiseren en bijvoorbeeld de schaatsbaan met activiteiten door te laten lopen tussen de woningen.
Zo is aan elke zijde van het plan de verbinding mogelijk gemaakt:
  • Via de ontvangst en entree met de omliggende sportaccommodatie aan de westzijde
  • Via een restaurant o.d. met het park aan de noord- en oostzijde
  • Via het groen en de schaatsbaan aan de zuidzijde
 
Alle woningen vervolgens hebben een andere oriëntatie op het park waardoor er een grote differentiatie van parkachtig wonen ontstaat. Vanwege min of meer losstaande bouwdelen is een gedifferentieerde en alternatieve aanwendbaarheid voor de toekomst mogelijk zonder dat dit voor alle gebouwen op de locatie hoeft te gelden.