back to overview

Ondernemersforum 'Zorgeloos thuis wonen'

Als gevolg van de recente demografische ontwikkelingen staan zowel de Duitse als de Nederlandse markt voor seniorenwoningen voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen zijn tijdens het bilaterale ondernemersforum ‘Zorgeloos thuis wonen’ aan de hand van concrete voorbeelden besproken. Het evenement richtte zich op bedrijven uit de zorgbranche, gemeenten, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars, architecten en andere branche-experts.
 
“Uit recente cijfers blijkt dat er in 2030 circa 22,3 miljoen Duitse ouderen zullen zijn en is er behoefte aan renovatie en ombouw van zeker 3 miljoen bestaande woningen”, aldus Elisa Gentzsch, export adviseur bij de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). Tegelijkertijd ziet Gentzsch in Nederland dezelfde tendens, “80 procent van de ouderen zou thuis willen blijven wonen. Dit resulteert in een groot tekort aan seniorenwoningen in Nederland”.
 
Aan de hand van concrete voorbeelden hebben experts op het gebied van architectuur en bouw hun visie op de huidige problematiek belicht en concrete oplossingen gepresenteerd. Zo heeft Stephan van Erp, manager strategie en bedrijfsvoering bij woningcorporatie Casade het thema zorggeschikt wonen vanuit de bril van een woningcorporatie benaderd. Tevens is hij ingegaan op de vastgoedstrategie om tegemoet te komen aan de wensen van de oudere huurder. Van Erp: “Samen met de huurder gaan we bekijken welke mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan hun woonbehoefte op het moment dat zorg zich aandient.”
 
Voorzitter van het Duitse Bundesverband Barrierefrei e.V., Marianne Drößiger, heeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen en uitdagingen van de Duitse markt gepresenteerd.
 
Frank van Dillen, heeft gesproken over thema’s als zelfstandig wonen, de ouderenzorg en de rol van een sociaal netwerk voor ouderen.
 
Ten slotte heeft Michael Schlenke, oprichter van The Caretakers, tijdens zijn presentatie ingaan op de impact van demografie op de nieuwbouw en renovatie van zorginstellingen en sociaal vastgoed.

https://www.dnhk.org/