back to overview

Bureau Europa: Intensive care

In de 19de en vroege 20ste eeuw hebben architecten en stedenbouwers een invloed rijke rol gespeeld bij het bestrijden van gevaarlijke infectieziekten zoals cholera en tuberculose. Met hun ontwerpen voor de aanleg van een riolering en waterleiding, verbeterde gebouwen en voldoende binnenstedelijk groen droegen ze bij aan een ‘hygiëneslag’. Innovaties in de zorg en de ruimtelijk vertaling hiervan kunnen historisch een-op-een worden getraceerd.

Welke zorgopgave wacht ons in de 21ste eeuw?
 
Intensive Care, architectuur en design in de zorg onderzoekt de zorgopgave van uit verschillende invalshoeken en ontwerpdisciplines. We tonen hoe kunstenaars, ontwerpers en architecten de invloed van technologische acceleratie op nieuwe organisatievormen, preventie in de zorg, eenzaamheid, de privatisering in de farmaceutische industrie en bijvoorbeeld de ethisch-maatschappelijke vraagstukken, zoals de verschuivende focus van levensduur naar levenskwaliteit, onderzoeken.

Bureau Europa